Asbestipurkutyöt

Prokorak Oy hoitaa luotettavasti erityistä ammattiosaamista vaativat asbestipurkutyöt. Prokorak Oy on työsuojeluviranomaisen valtuuttama asbestipurkutyön tekijä.

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia, jolle on ominaista hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys ja pölyävyys käsiteltäessä. Asbestille altistuminen voi aiheuttaa syöpää. Asbestipitoisten tuotteiden käyttö on Suomessa kielletty vuodesta 1994 alkaen, mutta koska asbestia on käytetty rakentamisessa laajalti ennen kieltoa, asbestia löytyy edelleen monista rakennuksista.

Asbestipurkutyöt ovat olleet Suomessa luvan varaisia vuodesta 1988 alkaen. Valtuutus edellyttää, että asbestipurkutyön tekijä on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, työntekijöillä on töihin vaadittava terveydentila ja että heidät on koulutettu erityisesti asbestipurkutyön tekemiseen. Valtuutus edellyttää myös, että työn tekijällä on asianmukaiset laitteet ja varusteet työn suorittamiseen.

Asbestipurkutyö tehdään aina työsuojeluviranomaiselle toimitettavan purkusuunnitelman mukaisesti. Prokorak Oy noudattaa työssään ehdottoman tarkasti asbestipurkutöistä annettuja määräyksiä. Ota yhteyttä ja tilaa Prokorak Oy suorittamaan vaativa asbestipurkutyö!

Kysy - Me vastaamme!

Kerro meistä kavereillesi